Wereldspel

Het wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument om de innerlijke wereld van een kind te
onderzoeken. Wij kunnen hiermee de (voorkeur) informatieverwerking (visueel denken/ verbaaldenken), cognitie en welbevinden bekijken zonder dat het kind uitleg hoeft te geven of moeilijke dingen hoeft te bespreken.
Een individueel onderwijskundig onderzoek (IOO) bestaat uit twee dingen:

  • Twee keer het bouwen van een dorp met het Wereldspel.
  • Een didactisch onderzoek: lezen, begrijpend lezen ( vanaf een bepaalde groep), rekenen, schrijven
  • of bij kleuters een kleuteronderzoek met leerrijpheid.

Het wereldspel:
Dit bestaat uit 160 elementen uit het dagelijkse leven van een mens buitenshuis. Hiermee wordt de
opdracht gegeven om een dorp te bouwen in 15 minuten (of minder). Hierbij observeer ik wat het
kind doet tijdens het bouwen.

Na 15 minuten mag het kind vertellen wat hij/zij  kwijt wilt over het dorp.
Ik analyseer achteraf alle verkregen informatie.

Twee weken later mag het kind nogmaals een dorp bouwen. Dit gaat op dezelfde manier als de eerste keer.
Ik leg de twee observaties naast elkaar.

Het didactisch onderzoek wordt na de 15 minuten van beide bouwmomenten afgenomen. Dit kost 3
of 4 sessies. Er is een vaste prijs ongeacht hoe lang het duurt.

Hieruit komen allerlei analyses over:

  • Het cognitieve aspect – hoe verkent het kind de wereld om zich heen?
  • Het affectieve aspect – hoe beleeft het kind zijn/haar wereld?
  • Het pedagogische aspect – hoe hanteert het kind zijn/haar wereld, hoe gaat het ermee om?

Vanuit deze analyses kan ik kijken wat ervoor nodig is om het kind te begeleiden met de uitdagingen
waar het tegenaan loopt.

Ik maak een uitgebreid verslag en er volgt een oudergesprek. Het is mogelijk dat de leerkracht en/of zorgcoördinator hierbij aansluit.

IOO volledig didactisch onderzoek en het wereldspel

Tarief € 350,-

IOO in combinatie met een reflexintegratie onderzoek

Tarief € 450,-